Geven

WAAROM GEVEN?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten in Harderwijk. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. 

WILT U ONZE KERK IN HARDERWIJK EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen. Jezus Christus beloofde ons:

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.

LUCAS 6: 38

HOE KAN IK GEVEN?

U kunt een gift geven door gebruik te maken van ons rekeningnummer:

IBAN:    NL73 INGB 0798487283

T.n.v.     D. de Sain (wordt enkel gebruikt voor kerk-doeleinden)

U kunt ook online een zelfgekozen bedrag geven door gebruik te maken van onderstaande QR-code: